Діяльність закладу

Модернізація змісту дошкільної освіти України, значні за масштабами та соціальними наслідками зміни, що відбуваються сьогодні спрямовують діяльність дошкільного закладу  на забезпечення оптимальних умов виховання та навчання особистості. дитини. Життя висуває перед нами нові вимоги до цілей, завдань, структури та змісту дошкільної освіти. Це пояснюється глобалізаційними процесами, зміною світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій, прагненням нашої країни інтегруватися до європейського простору.  У цих умовах наш дошкільний заклад набуває нового статусу, розширює  свої функції, якнайширше впроваджує у своїй роботі модель інтегрованої освіти. На основі цього формується  головна концепція діяльності дошкільного закладу  №48 м. Львова , його функції, стратегія, принципи, мета та завдання.    

 Аналіз роботи дошкільного навчального закладу  №48

за 2014-2015 навчальний рік.  Завдання на 2015-2016 н. р.

Освітній план роботи на 2014-2015 н. р.  складався на основі вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”, програми виховання дітей п'ятирічного віку »Впевнений старт» та інструктивно-методичного листа МОН « Організація освітнього процесу в ДНЗ на 2014-2015 н.р.»

Форми організації освітнього процесу (колективні, індивідуальні) будувалися на основі методичних рекомендацій до цих програм, примірного перспективно-тематичного планування (ЛОІППО)  та шляхом забезпечення сприятливих умов для повноцінної життєдіяльності дошкільника .

Дошкільний навчальний заклад №48 “Соняшник” організовував освітній процес згідно перспективного плану розвитку на 2011-2016 р. та за такими пріоритетними напрямками роботи:

 • Орієнтація на особистість дитини – як основа організаційно-методичної установки на модернізацію дошкільної науки.

Посилена увага до соціально-морального аспекту розвитку дошкільника, відповідального за його гармонійне входження у світ, вміння  орієнтуватися в новому середовищі, пристосовуватися і конструктивно впливати на нього.

Фізичний розвиток дітей ,виховання дбайливого  ставлення до свого здоров'я та практичних вмінь щодо безпеки життєдіяльності.

ДНЗ працював за 12-годинним режимом( 2 групи) , за 9-годинним режимом (4 групи).

На базі ДНЗ  у 2014-2015 н. р. працювало 6 вікових груп:

 • 1 група- 3-го року життя;
 • 1 група- 4-го року життя;
 • 1 група- 5-го року життя;
 • 2 групи- 6-го року життя;
 • 1 група- різновікова (польськомовна).

Склад педагогічного колективу:

 • 11 вихователів;
 • 2 музичні керівники
 • 1 практичний психолог
 • 1 вихователь-методист
 • 1 інструктор з фізкультури

Згідно з основним положенням Державної національної програми “Освіта”, Закону України “Про дошкільну освіту” та згідно з іншими нормативними державними документами формувався зміст роботи дошкільного закладу.

 Зусилля педагогічного колективу в 2013-2014 н. р. було спрямовано на вирішення таких актуальних завдань:

 • Виховання патріотичних почуттів дошкільнят -   запорука побудови розвинутого, високоморального, європейсько-налаштованого та відкритого  українського суспільства.
 • Збереження та зміцнення здоров'я дітей сучасними засобами , безпека їх життєдіяльностішляхом створення безпечного розвивального середовища.

-    Продовження  роботи з підвищення інформаційної культури педагогів та

     удосконалення педагогічної  компетентності у сфері інформаційно- комунікаційних

     технологій (ІКТ).

Для цього у дошкільному закладі  було створено належні умови та проводилась:

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

підготовлено і проведено 5 педагогічних нарад. Особливо актуальною були:

 • Нарада за темою:Формування патріотичних почуттів дітей дошкільного віку

     на інтересі до найближчого соціального, природного і культурного оточення

 • Консультації, семінари,cемінари-практикуми, майстер-класи, круглі столи, психо-корекційні вправи та автотренінги.
 • Традиційно проводились “методичні години”, роботу яких було спрямовано на вирішення питань урахування індивідуальних особливостей вихованців.
 • Педагогами розроблені чіткі перспективні плани роботи, також велося щоденне планування навчально-виховної діяльності.
 • Забезпечувалось підвищення педагогічної майстерності, обмін досвідом, що стосується традиційних форм роботи так і нетипових, нестандартних: Особливо вдалими були відкриті покази різних видів робіт:
  • заняття у середній груп «Це край де я живу, Де все  так рідне і знайоме» (формування емоційного досвіду  дошкільника шляхом народознавчої

     діяльності) вихователь Залізняк Н;

 • заняття-розвага у молодшій групі «Читаємо українську народну казку «Колобок»»

ввихователь Чепіль О.

 • Музичне заняття у старшій групі «У світі звуків» музичний керівник Демків В.

-      Проведено практичний семінар для музичних керівників Франківського району

      «Театралізована діяльність в дошкільному закладі – традиційні підходи та нові аспекти»

Ці заходи носили науково-пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

   Проводився ґрунтовний аналіз системи роботи вихователів, який передбачав застосування різних форм контролю, перевірки та детального аналізу якості навчання та виховання:

 • Стан готовності до початку навчального року.
 • Стан ведення ділової документації.
 • Відвідувалися та аналізувалися заняття.
 • Вивчалося перспективно-календарне планування.
 • Проводилися контрольно-діагностичні зрізи знань, умінь та навичок
 • Перевірки здійснювались комплексно, тематично, вибірково.
 • Стан організації харчування в ДНЗ

Відповідне оформлення результатів контролю (довідки, накази)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

   Проводилась наступні заходи взаємодії дошкільного закладу з школою, сім`єю, та іншими установами і організаціями:

 • Співпраця з батьками: батьківські збори, педагогічні бесіди та консультації, спільні заходи та святкування, дні відкритих дверей, виготовлення батьківських куточків та  інформаційних стендів.
 • Взаємодія з СЗШ №3 , №55   та іншими організаціями: обмін досвідом з  ДНЗ №165 , №131 м. Львова, спільна робота у творчій групі вихователів Франківського району , педради з участю фахівців школи, екскурсії, співпраця з  Товариством “Рідна школа”, виставковим комплексом “Палац мистецтв”, товариством “Польської культури на Львівщині”, Обласною дитячою бібліотекою, фондом Святого Володимира

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Уся освітня діяльність закладу впродовж року потребувала забезпечення

методичними та дидактичними матеріалами, особливо , що стосується роботи за  Базовою програмою розвитку дитини “Українське дошкілля”. Таким науково-методичним осередком став методичний кабінет де вивчався та узагальнювався передовий педагогічний досвід, розроблялися методичні рекомендації. Заплановану роботу було виконано майже в повному обсязі:

Поповнено добірку сюжетних та предметних картин для розповідання;

Проведена робота з естетичного оформлення кабінету;

Облаштовано наочно-інформаційний стенд “ Педагогічний вісник”.

АДМІНІСТРАТИВНО_ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

Підводячи підсумок роботи – колектив працівників спільно з батьками доклали чимало зусиль для виконання поставлених завдань Ось головні з них:

 • Повна реконструкція мийки (ясельна, польськомовна гр.)
 • Побілка кухні.
 • Встановлено нові вхідні двері (2 шт.).
 • Встановлено нові вікна (4 шт.)
 • Встановлено нові двері (2 шт.)
 • Придбано дитячі меблі (середня гр.., ясельна гр)
 • Пофарбовано спортивні споруди на майданчиках.
 • Придбано дитячі ігрові споруди на майданчик (гірка, баланс, гойдалка)
 • Завезено пісок для пісочниць на дитячі майданчики;
 • Пофарбовано загорожу і браму .
 • Відремонтовано площадки перед вхідними дверима.

Які з поставлених завдань не вирішені і потребують доопрацюванняу 2015-2016 н. р.

 • Створення системи профілактично – оздоровлювальних  заходів, спрямованих на зниження захворюваності дітей.
 • Покращення матеріально – технічного забезпечення з безпеки дитячої життєдіяльності та безпеки праці працівників.
 • Поглиблення співпраці з батьками та іншими організаціями
 • У наступному навчальному році доопрацювати перспективний блочно-тематичний план навчально-виховної роботи ДНЗ на цілий навчальний рік.

Виходячи з вищенаведеного  , з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку,  орієнтовними та доцільними будуть наступні завдання  роботи закладу на 2015-2016 н. р.:

- патріотичне виховання;

- екологічне виховання;

- формування основ здорового способу життя;

 

ЗАВДАННЯ РОБОТИ ДНЗ №48  на 2015-2016 н. р.

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, а також на виконання листа Міністерства освіти і науки України від20.05.2015 р№ 1/9-249 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» та з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні  важливими та доцільними будуть наступні завдання  роботи закладу:

 

 •     Підвищення результативності роботи з реалізації програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт», активізація  творчого потенціалу  педагогів на створення організаційно-педагогічних умов для повноцінної та змістовної життєдіяльності дітей

 

 • Розвиток  дошкільників в процесі набуття еколого-природничої компетентності та формування у них гуманістичного ставлення до природи

 

 • Збереження та зміцнення здоров'я дітей сучасними засобами , безпека їх життєдіяльностішляхом створення безпечного розвивального середовища.