Діяльність закладу

Модернізація змісту дошкільної освіти України, значні за масштабами та соціальними наслідками зміни, що відбуваються сьогодні спрямовують діяльність дошкільного закладу  на забезпечення оптимальних умов виховання та навчання особистості. дитини. Життя висуває перед нами нові вимоги до цілей, завдань, структури та змісту дошкільної освіти. Це пояснюється глобалізаційними процесами, зміною світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій, прагненням нашої країни інтегруватися до європейського простору.  У цих умовах наш дошкільний заклад набуває нового статусу, розширює  свої функції, якнайширше впроваджує у своїй роботі модель інтегрованої освіти. На основі цього формується  головна концепція діяльності дошкільного закладу  №48 м. Львова , його функції, стратегія, принципи, мета та завдання.